پرداخت شما با موفقیت انجام نشد.

❌ دلایل پرداخت ناموفق ❌

زدن دکمه انصراف از پرداخت توسط کاربر

زمان اپدیت سیستم بانکی و نداشتن رمز پویا

پشتیبانی نکردن بانکتان از مبلغ کم (زیر ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان) و…

{payment_table}